SAIGON RIVERSIDE CITY SLOGAN

0941 085 085

Căn hộ

C
B
A
E
D
C

Tháp Venice [Block C]

 • Số tầng: 29 tầng.
 • Tổng số căn hộ: 325 căn hộ.
 • Diện tích căn hộ: từ 49.6 m2 đến 83.9 m2
 • Số sảnh thang máy: 4 sảnh thang.
B

Tháp Victoria [Block B]

 • Số tầng: 26 tầng
 • Tổng số căn hộ: 325 căn hộ
 • Diện tích căn hộ: 49.6 m2 đến 83.9 m2
 • Số sảnh thang: 4 sảnh thang.
A

Tháp Maldives [LOCK]

 • Số tầng: 29 tầng
 • Tổng số căn hộ: đang cập nhật
 • Diện tích căn hộ: từ 49.6 m2 đến 83.9 m2
 • Số sảnh thang: đang cập nhật.


E

Tháp Santorini [LOCK]

 • Số tầng: 29tầng
 • Tổng số căn hộ: đang cập nhật
 • Diện tích căn hộ: từ 49.6 m2 đến 83.9 m2
 • Số sảnh thang: đang cập nhật
D

Tháp Marina [LOCK]

 • Số tầng: 29tầng
 • Tổng số căn hộ: đang cập nhật
 • Diện tích căn hộ: từ 49.6 m2 đến 83.9 m2
 • Số sảnh thang: đang cập nhật