Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

3

  • Diện tích/căn (m2): 44.9
  • Diện tích tim tường (m2): 49.6
  • Số phòng ngủ/căn: 1
  • Số WC/căn: 1