Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

4

  • Diện tích/căn (m2): 57.1
  • Diện tích tim tường (m2): 62.8
  • Số phòng ngủ/căn: 2
  • Số WC/căn: 2