Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

5

  • Diện tích/căn (m2): 76.3
  • Diện tích tim tường (m2): 83.9
  • Số phòng ngủ/căn: 3
  • Số WC/căn: 2