Trở về
VE2-12
Tên căn hộ:

6

  • Diện tích/căn (m2): 77.4
  • Diện tích tim tường (m2): 85.5
  • Số phòng ngủ/căn: 3
  • Số WC/căn: 2